Đang truy cập : 1551547

Đã truy cập : 43

Giới thiệu

» Giới thiệu chung

Giới thiệu Cơ sở vật chất

Giới thiệu cơ sở vật chất trường Mầm non Phương Đông

Mục tiêu đào tạo

"Nhu cầu hoạt động của trẻ nhỏ dường như còn mãnh liệt hơn cả nhu cầu ăn uống ." Montessori

Tầm nhìn - Sứ mệnh

"Tri thức là sức mạnh ." F.Bacon

Giáo dục sớm - Khai mở tối đa tiềm năng trí tuệ của trẻ 0-6 tuổi

"Nhu cầu hoạt động của trẻ nhỏ dường như còn mãnh liệt hơn cả nhu cầu ăn uống ." Montessori