Đang truy cập : 1551519

Đã truy cập : 15

TB Tuyển sinh

» Hố sơ nhập học

Hồ sơ nhập học

16/11/2015

               Hồ sơ nhập học gồm:

     1. Đơn xin đăng ký nhập nhập học - nhà trường cấp hoặc Doawload trên trang Web của Trường.

     2. Giấy khai sinh bản sao dấu đỏ

     3. Số hộ khẩu gia đinh hoặc CMND của cha mẹ bé bản sao công chứng

     4. Ảnh của bé hoặc chụng cùng gia đình

     5. Phiếu tiêm chủng nếu có