Đang truy cập : 1551561

Đã truy cập : 6

TUYỂN DUNG

» DS ứng viên nộp hồ sơ

Ds ưng viên đăng ký vào Trường Mầm non Phương Đông

16/11/2015

Trường mầm non Phương đông đã cập nhật Danh sách các ứng viên xét tuyển vào trường. Trường mầm non Phương đông chúng tôi dừng tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/01/2014.

Thông báo cho thí sinh chuẩn bị để ngày 05/01/2014 để dự phóng vân.