Đang truy cập : 1551542

Đã truy cập : 38

Góc Cha-mẹ

» Lịch sinh hoạt Bé yêu một ngày

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ

30/03/2016

 

 

Trường Mầm non Phương Đông

 

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ MẪU GIÁO

 

 

Thời gian Mùa đông

Nội dung các hoạt động trong ngày

6h45-8h15

Đón trẻ- cho trẻ ăn sáng

8h15-8h35

Thể dục sáng

8h35-9h10

Hoạt động có chủ đích

9h10-10h10

Uống sữa - Chơi ngoài trời – Hoạt động góc

10h10-10h50

Vệ sinh – ăn trưa

10h50 – 14h

Ngủ trưa

14h-14h30

Ăn bữa phụ

 

14h30-16h

Chơi- Hoạt động theo ý thích

16h 30 – 17h

Vệ sinh trả trẻ

 Phòng GD&ĐT Thành phố Vinh

Trường Mầm non Phương Đông

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 18-36 THÁNG

 

Thời gian Mùa đông

Nội dung các hoạt động trong ngày

6h45-8h15

Đón trẻ- cho trẻ ăn sáng

8h15-10h

Chơi – Uống sữa – tập

10h-11h

Ăn chính

11h-14h

Ngủ trưa

14h-14h30

Ăn phụ

14h30-15h

Chơi – tập

15h-16h

Ăn chính

16h- 16h30

Chơi- Hoạt động theo ý thích

16h30-17h30

Vệ sinh – trả trẻ