Đang truy cập : 1551557

Đã truy cập : 2

TB Tuyển sinh

» Quy định Thủ tục nhập học

Quy định tuyển sinh và chính sách ưu đãi

16/11/2015

 Qui định về truyển sinh và chính sách ưu đãi

 

A. Quy định về tuyển sinh

 
1.Trẻ vào học phải có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo qui định: chỉ có cha mẹ hoặc người được ủy quyền (có giấy ủy quyền) mới được đăng ký vào học hoặc liên hệ với nhà trường, với giáo viên của lớp về các vấn đề của trẻ.
 
 
 
2. Phụ huynh có trách nhiệm cùng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ thực hiện tốt việc học tập, rèn luyện đạo đức, sinh hoạt, tham gia các hoạt động tập thể và vui chơi theo các quy định truyền thống của nhà trường; kết hợp chặt chẽ với giáo viên của lớp trong việc quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ để việc học tập và các hoạt động khác của trẻ đạt kết quả tốt. Tôn trọng, không can thiệp vào các chủ trương, kế hoạch hoạt động; các giải pháp sắp xếp, điều động nhân sự mà Ban Giám Hiệu nhà trường đã quyết định nhằm đạt hiệu quả giáo cao nhất trong mọi lĩnh vưc phát triển của trẻ.
 
 
3. Thực hiện đầy đủ các khoản thu như sau:
3.1 Lệ phí nhập học đóng 1 lần. Nhà trường không hoàn lại phí nhập học trong mọi trường hợp.
3.2 Tiền hỗ trợ đầu tư đồ dùng, đồ chơi, cơ sở vật chất nhà trường đóng theo năm học. Nhà trường không hoàn lại tiền khi trẻ chuyển trường.
3.3. Học phí thu theo tháng (bắt đầu từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng):
 • Trẻ bị tạm ngừng học tập hoặc buộc thôi học nếu không hoàn thành học phí theo qui định.
 • Học phí không được hoàn trả khi toàn trường phải nghỉ học theo quy định của Nhà nước.
 • 3.4 Các ưu đãi về học phí:
 • Đóng học phí cả năm được giảm 8%, đóng học phí nửa năm được giảm 4%.
 • Trẻ có anh, chị em ruột đang học tại trường trong cùng một năm học được giảm 100.000đ học phí cho bé thứ 2 trẻ đi. 
 • 3.5 Tiền ăn:
 • Tiền ăn nộp cùng với học phí. Tiền ăn được trả lại khi toàn trường nghỉ học hoặc khi trẻ nghỉ học có đơn xin phép (gửi giáo viên của lớp).
 • Không hoàn lại tiền ăn nếu trẻ không ăn 1 trong các bữa ăn theo quy định của nhà trường.
 • Mức thu tiền ăn sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường và được thông báo tới phụ huynh trước khi điều chỉnh 10 ngày.
 • 3.6 Các khoản thu khác:
 • Các khoản thu Bảo hiểm thân thể: theo qui định của cơ quan Bảo hiểm ban hành.

 

a. Phụ huynh không cho trẻ mang thức ăn từ bên ngoài vào để nhà trường kiểm soát được chất lượng bữa ăn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu phụ huynh tự ý cho trẻ mang thức ăn từ bên ngoài vào sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Phụ huynh chỉ được mang thức ăn từ ngoài vào khi được sự đồng ý của người quản lý tại cơ sở và giáo viên của lớp.
  
b. Đồ dùng cá nhân của trẻ: Đồ dùng cá nhân của trẻ phải được để trong ba lô riêng có ghi tên của trẻ. Nếu trẻ phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, phụ huynh phải ký xác nhận vào sổ thuốc của lớp, ghi  hướng dẫn và trao đổi thông tin để giáo viên được biết và thực hiện theo hướng dẫn.
.
c.Trẻ đến trường bằng phương tiện đi lại do phụ huynh quyết định nhưng phải đảm bảo đúng giờ và đúng luật giao thông của Nhà nước. Cha mẹ tự đưa con đến cổng trường theo đúng giờ quy định và khi đưa trẻ đến muộn hơn so với giờ quy định phụ huynh phải tự đưa trẻ vào lớp.
 
d. Cha mẹ cần cung cấp tất cả những thông tin xác thực về sức khỏe của trẻ và thông báo đến nhà trường bất kỳ sự thay đổi nảo về tình hình sức khỏe của trẻ nếu có. Trong trường hợp trẻ có vấn đề đặc biệt về sức khỏe, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh biết để phối hợp giải quyết, nếu không liên hệ được với phụ huynh, nhà trường sẽ chủ động tìm biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết kịp thời.
 
e. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những rủi ro xảy ra với trẻ có vấn đề sức khỏe hoặc do những yếu tố khách quan mang lại. Trường không chịu trách nhiệm về sự mất mát tài sản, tiền và đồ dùng cá nhân của trẻ mang đến trường.
 
 

B. Qui định đối với con cán bộ, giáo viên của nhà trường

 

- Cán bộ nhân viên của nhà trường, tùy theo mức độ thâm niên làm việc sẽ được hưởng chính sách miễn học phí tối đa đến 35% hàng tháng khi cho con theo học tại trường mầm non Phương Đông.